Mực in

MAHACHEM® cung cấp các dòng sản phẩm cho ngành công nghiệp mực in về bản khắc, in nổi, in offset, in đè và in lụa. Các sản phẩm bao gồm các màu nhuộm, chất độn, nhựa, chất phân tán, chất khử bọt, chất biến đổi lưu biến, sáp và chất diệt khuẩn, v.v…