Phần hoàn thiện

MAHACHEM® cung cấp các dòng sản phẩm sử dụng trong ngành sản xuất sàn công nghiệp, IBS (Hệ thống công nghiệp xây dựng) và các ứng dụng xây dựng đường bộ. Các sản phẩm này bao gồm nhựa acrylic nhiệt dẻo, cốt liệu nhẹ, chất liên kết, chất nhũ hóa nhựa đường, v.v…