Xây dựng

MAHACHEM® cung cấp các dòng sản phẩm sử dụng trong ngành sản xuất các chất phụ gia, vữa khô, chất kết dính trong ngành xây dựng, sàn epoxy / PU, v.v. .Các sản phẩm bao gồm chất phụ gia giảm nước, chất hãm, chất bảo dưỡng bê tông, máy lọc không khí, chất khử bọt, chất phân tán, chất kết dính, chất độn và chất làm cứng, v.v…