Lớp phủ

MahaChem là nhà cung cấp hàng đầu các loại nguyên liệu thô sử dụng trong ngành sản xuất sơn nước, lớp phủ kim loại, lớp phủ bằng gỗ, lớp phủ sàn, hoàn thiện lại xe, sơn phủ & lớp phủ cuộn dây, lớp phủ bảo vệ, tàu biển và lớp phủ tĩnh điện. Các sản phẩm bao gồm các màu nhuộm, chất độn, nhựa, chất làm đặc, chất trung hòa, chất phân tán, chất khử bọt, chất kết tụ, chất biến đổi lưu biến và chất diệt khuẩn, v.v…