Công Nghệ Bề Mặt

Là nhà cung cấp và phân phối hàng đầu các sản phẩm hóa chất đặc biệt, MAHACHEM® có thời gian hợp tác lâu dài với các đối tác kinh doanh đa quốc gia có uy tín trong ngành công nghệ bề mặt trong nhiều thập kỷ và đảm bảo chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu liên quan đến bề mặt với các phương pháp xử lý để kéo dài tuổi thọ của linh kiện, chống lại các tác động do yếu tố môi trường, trang trí và các giải pháp khác liên quan đến công nghệ bề mặt. Trong lĩnh vực này, chúng tôi có 5 nhóm sản phẩm chính: Sơn, Mực in, Xây dựng, Keo/ Chất kết dính và Hoàn thiện.

Lớp phủ

Mực in

Xây dựng

Keo/ chất kết dính

Phần hoàn thiện