Môi trường sinh thái

MahaChem cung cấp các công nghệ mới và thân thiện với môi trường cùng với các cơ sở công nghệ hiện có của chúng tôi trong ngàng hóa dầu, dẫn xuất động thực vật và các ngành công nghiệp phái sinh như dầu diesel sinh học và dầu ăn