Nông nghiệp

Mahachem đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm chất phụ gia khác nhau cho các nhà sản xuất phân bón bao gôm chất chống đóng bánh, chất hỗ trợ tạo hạt và chất tạo màu. Chúng tôi cũng cung cấp các hợp chất hóa học nông nghiệp như chất hoạt động bề mặt, chất nhũ hóa, tá dược, chất khử bọt, dung môi v.v…