Dịch vụ cung cấp dịch vụ chiết xuất thực vật theo yêu cầu của khách hàng

Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho bạn dịch vụ chiết xuất thực vật, nhờ nhà cung cấp hoạt chất tự nhiên chuyên dụng của Hàn Quốc, TEN Co. Chiết xuất thực vật tùy biến của chúng tôi cho thấy không gây kích ứng và hiệu quả cao thông qua công nghệ chiết xuất cao, tinh chế và ổn định.

Lĩnh vực cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng

  • Mức độ hoạt động
  • Độ sáng/tối của màu
  • Cường độ mùi
  • Độ hòa tan trong dung môi
  • Hình dạng
  • Hệ thống bảo quản
  • Thử nghiệm hiệu quả: in vivo, in vitro

Để yêu cầu dịch vụ của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Color *
Performance Test Request *(Available at additional price & not available for Basic Extract)
Odor *
Preservative System *

Application Type *
(Replacement: Substitute with ingredient of existing product
New Development: Develop ingredient for new product)

ReplacementNew Development
Product Category *
(Basic Extract: Basic Function
Advanced Extract: Active Function)
Basic ExtractAdvanced Extract
Application Category *
Skin CareMaskBody CareMake Up
Sample Type *
Water Soluble LiquidWater Soluble PowderOil Soluble LiquidOil Soluble Powder
Contact Me by
PhoneEmailOther

Để yêu cầu thêm thông tin, xin liên hệ với chúng tôi ở đây