Dịch vụ nhãn độc quyền (OEM)

Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

1. Có thể đóng gói toàn bộ sản phẩm MahaChem theo nhãn độc quyền được không?

Có, toàn bộ các sản phẩm Maha® có thể được cung cấp dịch vụ nhãn riêng. Nếu bất kỳ sản phẩm nào mà bạn muốn bán theo nhãn độc quyền, vui lòng liên hệ chuyên gia nhãn hiệu của chúng tôi: anny.feng@mahachem.com nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

2. Bạn có đề nghị nào về các sản phẩm mà có thể bán được theo nhãn độc quyền hay không?

Chúng tôi có một số đề nghị như sau:

  • Hệ thống sàn bê tông Polyurethane gốc nước 3 thành phần
  • TIOSTAR TM 
  • NEUTM
  • CHLORPENETM
  • EVACHLORTM
  • NEWFLEXTM
3. Chúng tôi có phải mua hàng từ bạn để được hưởng dịch vụ này hay không? Bạn có MOQ hay không?

Có, dịch vụ này chỉ được áp dụng nếu bạn đặt mua các sản phẩm theo tên MahaChem.

Và chúng tôi có MOQ khác nhau tùy theo các sản phẩm mà bạn quan tâm.

Thông thường, MOQ tối thiểu 2 MT mỗi đơn hàng. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu chúng tôi nếu bạn có bất kỳ sự quan tâm nào.

4. Tôi có thể yêu cầu nhãn độc quyền cho hàng tồn kho cũ mà tôi đã mua trước đó được hay không?

Nếu bạn muốn có nhãn độc quyền cho các đơn đặt hàng cũ, chúng tôi cũng có thể dán nhãn theo yêu cầu của bạn và gửi các sản phẩm cho bạn. Tuy nhiên, nếu phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn.

5. Tôi có thể yêu cầu thêm bộ nhãn độc quyền cùng với nhãn Maha ban đầu để tôi có thể chọn dán nhãn độc quyền của tôi hay không?

Có, bạn có thể. Các sản phẩm có thể được cung cấp theo Nhãn độc quyền với một bộ nhãn khác dành riêng cho bạn sử dụng. Trong trường hợp này, vui lòng ghi rõ bạn muốn “nhãn tách rời với các sản phẩm đã đặt hàng”.