Thử nghiệm và xây dựng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và xây dựng như thử nghiệm trước khi xây dựng, lập kế hoạch xây dựng và phát triển sản phẩm trong phòng thí nghiệm. Hiện tai, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ này trong các ứng dụng sau:

  • Sơn
  • Xây dựng
  • Sản phẩm chăm sóc cá nhân & bảo dưỡng đồ gia dụng