Dịch vụ dán nhãn riêng (OEM)

Dịch vụ này cung cấp gì?

MahaChem® cung cấp Dịch vụ dán nhãn riêng (OEM) cho những khách hàng muốn tìm nguồn cung ứng từ MahaChem dưới tên thương hiệu của họ. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này để bán sản phẩm theo chiến lược tiếp thị và bán hàng của họ.

Cái này hoạt động ra sao?

Chemical plant against blue sky

Sản xuất sản phẩm cho MAHACHEM mà không có nhãn nhà sản xuất

maha-logo-gn-bk-circle

Dán nhãn sản phẩm theo hướng dẫn ghi nhãn của khách hàng A và bán cho khách hàng A

Asian businessman and Asian secretary  working  inspecting on-line device in yard in container Cargo freight ship in shipyard for Logistic Import Export background

Khách hàng A bán các sản phẩm có nhãn hiệu riêng của họ cho khách hàng của họ, bảo vệ thị trường của họ và có hiệu lực thương hiệu riêng của họ

Ví dụ, một công ty sơn A, có khách hàng muốn mua Hệ thống sàn bê tông polyurethane gốc nước 3 thành phần nhưng Công ty A không sản xuất hệ thống này. Công ty A có thể mua hệ thống từ MahaChem và yêu cầu dán nhãn bằng nhãn Công ty A và bán cho khách hàng.

MahaChem có thể chia sẻ tài nguyên của mình với bạn như một cầu nối để thành công!

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chuyên gia thương hiệu của chúng tôi: anny.feng@mahachem.com để yêu cầu hoặc gửi yêu cầu bằng cách nhấp vào nút bên dưới và thử dịch vụ ngay bây giờ để kinh doanh!