Thanh toán

1. Tôi có thể liên hệ bộ phận kế toán của công ty bạn hay không?

Vui lòng email cho bộ phận kế toán tại các quốc gia tương ứng.Singapore:

  • pangcl@mahachem.com
  • Malaysia: accountmcm@mahachem.com
  • Indonesia: budi.w@mahachem.com
  • Myanmar: mimi.aung@mahachem.com
  • Campuchia: sreymom@mahachem.com
  • Sri Lanka: sagarika.h@mahachem.com
  • Thái Lan: onruedee@mahachem.com
  • Philippines: jiem.m@mahachem.com
  • Hà Nội: huyen.bui@mahachem.com
  • TPHCM: vi@mahachem.com
2. Tôi có thể có thông tin chi tiết ngân hàng công ty của bạn hay không?

Thông tin chi tiết ngân hàng của chúng tôi thường được in trên hóa đơn của chúng tôi và bạn có thể liên hệ với bộ phận kế toán của chúng tôi để được cung cấp những thông tin chi tiết này tại bất kỳ thời điểm nào.

3. Tôi có thể yêu cầu biên lai từ công ty của bạn hay không?

Vâng, vui lòng liên hệ bộ phận kế toán tương ứng của chúng tôi để nhận hóa đơn.

4. Tôi cần phải làm gì nếu tôi chưa nhận được thanh toán ngay cả khi hóa đơn đã đáo hạn?

Vui lòng liên hệ bộ phận kế toán của chúng tôi về lịch thanh toán.

5. Công ty của bạn có tài khoản Paypal hay không?

Vui lòng liên hệ bộ phận kế toán của chúng tôi để biết thêm thông tin.

6. Những phương thức thanh toán nào được chấp nhận?

Bạn có thể thanh toán cho chúng tôi bằng tiền mặt, séc, Nhờ thu trả ngay (DP), Thư tín dụng trả ngay (LC), thanh toán GIRO hoặc chuyển khoản ngân hàng internet.

7. Công ty của bạn có gửi tờ khai điện tử cho khách hàng hay không?

Có, hiện tại chúng tôi đang thực hiện gửi tờ khai điện tử cho các khách hàng của chúng tôi.

8. Chúng tôi có thể giấy báo có khi đã phát hiện khác biệt trong hóa đơn hay không?

Có thể thảo luận khác biệt sau khi đã cung cấp đầy đủ chi tiết cho nhân viên bán hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng và Giấy báo có sẽ được phát hành ngay sau khi đã được thống nhất.

9. Bạn mất bao lâu để xử lý thanh toán doanh nghiệp hay không?

Chúng tôi sẽ phát hành thanh toán dựa trên ngày mãn hạn trên hóa đơn.

10. Công ty của tôi được hưởng bao nhiêu ngày trong thời hạn tín dụng?

Vui lòng liên hệ cán bộ vùng của chúng tôi về hạn mức tín dụng và các điều khoản đánh giá.­­­