Hỗ trợ trước bán hàng

Chúng tôi không chỉ là nhà phân phối hóa chất mà còn cung cấp các giải pháp hỗ trợ trước bán hàng cho khách hàng bằng cách luôn quan tâm đến nhu cầu khách hàng trong giai đoạn tìm kiếm sản phẩm ban đầu.

Tại MahaChem, chúng tôi mong muốn cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng, bao gồm nhưng không giới hạn các mục sau:

  • Thay thế nguyên vật liệu
  • Tìm nguồn cung ứng nguyên liệu
  • Nhu cầu thiết bị phòng thí nghiệm
  • Hệ thống màu sắc cho các giải pháp kinh doanh
  • Tư vấn tiếp thị khiếu nại
  • Dịch vụ tình báo thị trường ASEAN

Please Email or Chat with us!