Quan hệ đối tác

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa ngày nay, chúng ta thấy những thay đổi nhanh chóng rất lớn ảnh hưởng đến cách kinh doanh; công nghệ, quy định, sự cạnh tranh và sự thay đổi hành vi của khách hàng nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động được tập trung vào những gì họ có thể làm tốt nhất và các kỹ năng bổ trợ cho đối tác trong nền kinh tế chia sẻ ngày nay.

Ở MahaChem, chúng tôi mong muốn được tham gia với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để thực hiện hóa cho giấc mơ của họ, bao gồm nhưng không giới hạn các mục sau:

  • Khởi công nhà máy mới
  • Hiện đại hóa trong nội bộ nhà máy
  • Cùng đầu tư vào Công nghệ mới về Vật liệu và / hoặc Ứng dụng
  • Hợp tác theo khu vực địa lý hoặc quan hệ đối tác trong ngành công nghiệp riêng biệt
  • Tiềm năng sáp nhập và mua lại
  • Ngoài các mục trên, hãy liên hệ với bộ phận Quản lý của chúng tôi

Please Email or Chat with us!