Đặc tính kháng khuẩn của chất hoạt động bề mặt amino acid

bacteria plate

Chất hoạt động bề mặt amino acid được biết đến nhờ tính dịu nhẹ cho da và độ an toàn so với sulfate và sulfonate. Tuy nhiên, rất ít thông tin nói về những lợi ích khác của chúng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm nổi bật đặc tính kháng khuẩn của chất hoạt động bề mặt dựa trên gốc amino acid.

Chất hoạt động bề mặt amino acid được mong đợi là thành phần thay thế các hợp chất kháng khuẩn vì chúng được dẫn xuất từ thành phần hoàn toàn tự nhiên và dễ phân hủy sinh học. Chất hoạt động bề mặt amino acid giống như acid lipoamino và sở hữu đặc tính ít kích ứng, ít độc hại và độc tính sinh thái thấp. Do đó, chúng được sử dụng trong thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm.

Theo Một số chất hoạt động bề mặt amino acid:  Sodium Lauroyl Glycinate, Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Myristoyl Glutamate and Sodium Lauroyl Glutamate được kiểm chứng mang lại hiệu quả kháng khuẩn theo Phương pháp thử nghiệm Hoa Kì, ASTM E640-06 (2012) (Phương Pháp kiểm tra dành cho chất bảo quản trong mỹ phẩm hệ nước) và Dược

 

The following amino acid-based surfactants, Sodium Lauroyl Glycinate, Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Myristoyl Glutamate and Sodium Lauroyl Glutamate, were tested for their anti-microbial efficacy according to the Challenge Test Method, USA ASTM E640-06(2012) <Standard Test Method for Preservatives in Water-Containing Cosmetics> and  European Pharmacopoeia (5th Ed.). MIC or Minimum Inhibitory Concentration is the lowest concentration of a compound to inhibit the growth of a given strain of bacteria. The bacteria tested were Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Candida albicans and Aspergillus niger. These bacteria can cause skin infection, respiratory infection, hospital-acquired infection and/or food poisoning. The test results showed that amino acid-based surfactants are effective against these bacteria.

Minimal Inhibitory Concentration (MIC) Results of Sino Lion’s Amino Acid Surfactants

Minimum inhibitory concentration, mic results of sino lion amino acid surfactants

Anti-bacterial profile of EversoftTM ULS-30S/UCS-30S/YCS-30S (Day 0)

anti-bacterial profil of eversoft

Anti-bacterial profile of EversoftTM ULS-30S/UCS-30S/YCS-30S

anti-bacterial profile of eversoft

Beside highlighting the anti-microbial properties of amino acid-based surfactants, we like to share a facial/hand soap formulation, that uses amino acid-based surfactants, with you.

Formulation Guide: Liquid Facial Hand Soap

Phase Material INCI Name Supplier % W/W
A Deionized Water Deionized Water q.s. to 100
Eversoft YCK-30K Potassium Cocoyl Glycinate Sino Lion 16.7
WQ 1200 LG Lauryl Glucoside Maha Chemicals 14.0
Maha CAB 35 Cocamidoproply Betaine Maha Chemicals 7.0
Eversoft ACS-30S Sodium Cocoyl Alaninate  Sino Lion 6.5
Sinopol 8KDS PEG 150 Distearate Sino Japan 3.0
Glycerin Glycerine Vance Biotech 10.0
Lauric Acid Lauric Acid 1.0
Myristic Acid Myristic Acid  1.0
Stearic Acid Stearic Acid 2.0
Glycol Distearate Glycol Distearate 2.0
B Sodium Hydroxide Sodium Hydroxide 0.8
Deionized Water Deionized Water 2.0
C EverGuard LAE-20 Ethyl lauroyl arginate HCl, Glycerin Sino Lion 1.0
Preservative, Fragrance & Dye Preservative, Fragrance & Dye q.s.
D Citric Acid Citric Acid q.s.
Sodium Hydroxide Sodium Hydroxide q.s.

Procedures

  1.  Add phase A while stirring at 75˚C until uniform.
  2.  When 150 Distearate is melted, mix for 15-20 minutes maintaining a temperature of 75˚C.
  3. Heat pre-dissolved phase B at 75˚C, add to phase A while stirring for 20 mins.
  4. Begin cooling.
  5. At temperature of 40°C, add Phase C ingredients. Mix well.
  6. Adjust pH of formulation to 7.0-8.0 using citric acid or sodium hydroxide.

Remember to wash your hands often and stay safe. Do contact us to know more about formulating with amino acid-based surfactant.

Related Posts