Những luật định về sử dụng 1,4 – dioxane trong mỹ phẩm

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

11, 4 – dioxane được tìm thấy ở các sản phẩm hóa mỹ phẩm mặc dù nó được phân loại như một thành phần độc hại, gây ung thư nghiêm trọng. Vấn đề này đã dấy lên nổi lo lắng cho người tiêu dùng. Trong những năm gần đây, những luật nghiêm ngặt về 1,4 – dioxane đã được áp dụng. Không chỉ Châu Á và Liên Minh Châu Âu, chính phủ New York, ông Andrew Cuomo đã kí luật cấm buôn bán các sản phẩm vệ sinh gia đình, mỹ phẩm và chăm sóc da có chứa 1,4 – dioxane vượt mức quy định.1,4-dioxane là sản phẩm phụ tạo ra từ quá trình ethoxylation và là thành phần độc hại được tìm thấy trong nhiều sản phẩm. Nó cũng được biết đến như dioxane, dioxan, p-dioxane, diethylene dioxide, diethylene oxide, diethylene ether và glycol ethylene ether.

Phân loại 1,4-dioxane:
  • EU: loại 2 (nghi ngờ gây ung thư).
  • Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC): Nhóm 2B (có thể gây ung thư cho người)
  • Hiệp hội bảo vệ môi trường Hoa Kì (US EPA): Nhóm B2 (có khả năng gây ung thư cho người)
  • An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (NIOSH): Có tiềm năng gây ung thư

Giới hạn cho phép
  New York Hiệp hội mỹ phẩm Đông Nam Á Hiệp hội mỹ phẩm Liên MInh Châu Âu
Nhóm sản phẩm/ Ngày có hiệu lực 1 tháng 1 2022 1 tháng 2023 19 tháng 6 2020
19 tháng 6 2023
2016
Mỹ phẩm ≤ 10 ppm ≤ 10 ppm
≤ 25 ppm ≤ 10 ppm
Theo danh sách các chất bị cấm (Annex II-343)
Sản phẩm chăm sóc cơ thể ≤ 2 ppm ≤ 1 ppm
≤ 25 ppm ≤ 10 ppm
Sản phẩm vệ sinh gia đình ≤ 2 ppm ≤ 1 ppm

Chúng tôi thật sự hiểu vấn đề bạn đang gặp phải. Vậy bạn có đang tìm kiếm một thành phần khác thay thế cho 1,4 – dioxane không? Maha Chemicals cung cấp cái bạn cần: glutamate/alaninate & APG – cam kết không 1,4 – DIOXANE trong sản phẩm.

Attributes Glutamate/
Alaninate
APG Betaines SLES Alkyl Sulfosuccinate AOS Imidazolidine/
Amphoacetate
Isethionate
Yếu tố không độc hại/ dioxane Yes
☆☆☆☆☆
Yes ☆☆☆☆☆ No
☆☆
No
No
☆☆
No
☆☆
No
☆☆
No
Tự nhiên và Bền vững ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆
Độ dịu nhẹ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆☆
Hiệu quả trên da ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Phân hủy sinh học ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆
Phát thải Cacbon ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆
Tiết kiệm năng lượng ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆
Độ tương thích về dễ xây dựng công thức ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆
Khả năng với nước cứng ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆
Tổng điểm 46 42 35 31 34 30 31 34
Rất tốt =☆☆☆☆☆; Tốt = ☆☆☆☆; Khá = ☆☆☆; Trung bình = ☆☆; Yếu = ☆

Liên hệ với chúng tôi để nhận mẫu thử!

RELATED POSTS