Mẹo lựa chọn chất hoạt động bề mặt tối ưu cho các sản phẩm Rinse-off

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cách lựa chọn chất hoạt động bề mặt chính cho các sản phẩm rinse- off. Sản phẩm rinse-off là dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, sữa tắm trẻ em và dung dịch vệ sinh phụ nữ,… Công thức rinse-off thường chứa ít nhất 3 thành phần, đó là:

  1. Chất hoạt động bề mặt chính
  2. Chất hoạt động bề mặt phụ
  3. Phụ gia

Chất hoạt động bề mặt là thành phần làm sạch chính được tìm thấy trong các sản phẩm dầu gội và sữa tắm hàng ngày. Do đó, chúng cũng được biết như “workhorse” trong các công thức rinse-off với hàm lượng hoạt tính khoảng 6- 12%.

Vấn đề của chất hoạt động bề mặt thế hệ trước

Sodium Lauryl Ether Sulfates (SLES) là chất hoạt động bề mặt phổ biến trong các công thức rinse-off. Tuy nhiên, chúng lại tạo ra các vấn đề về con người và môit rường do các sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất. Ví dụ, SLES chứa sản phẩm phụ, 1,4 dioxane gây ung thư.

Chất hoat động bề mặt amino acid được mong đợi là thế hệ chất hoạt động bề mặt thế hệ mới nhờ vào độ an toàn so với chất hoạt động bề mặt có chứa gốc sulfate/ sulfo. Không giống như chất hoạt động bề mặt gốc sulfate/ sulfo, chất hoạt động bề mặt amino acid an toàn và vô hại, không tạo ra sản phẩm phụ như 1,4 dioxane, methanol và sultone.

Chất hoạt động bề mặt amino acid được phát triển trong những năm gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng công thức sản phẩm rinse-off không sulfate/ sulfo trên thị trường Châu Á. Chất hoạt động bề mặt amino accid bao gồm sarcosinates, glycinates, glutamates và alaninates.

Việc lựa chọn chất hoạt động bề  mặt amino acid là một thử thách đối với các nhà sản xuất Châu Á. Có nhiều loại chất hoạt động bề mặt amino acid và mỗi loại lại có những lợi ích khác nhau trong công thức sản phẩm. Chúng tôi đã xây dựng một sự đối chiếu cơ bản về những điểm mạnh chính của việc sử dụng các chất hoạt động bề mặt amino acid khác nhau trong sản phẩm rinse-off.

Hình 1 Lợi ích chính của chất hoạt động bề mặt amino acid trong công thức sản phẩm personal care

Trong những bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm về các sản phẩm trên thị trường hiện nay có sử dụng chất hoạt động bề mặt amino acid và cách xây dựng một sản phẩm rinse-off từ chất hoạt động bề mặt amino acid. Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về xây dựng côgn thức với chất hoạt động bề mặt amino acid.

RELATED POSTS