อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์

Mahachem ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหระบอุตสาหกรรมการพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นระบบกราเวียร์ (gravure), การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexographic), ออฟเซ็ต (offset), การเคลือบเงาวานิช (overprint vanish)และการพิมพ์ซิลค์สกรีน (silkscreen) ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบไปด้วย เม็ดสี (pigments), สารเติมเต็ม (filler), เรซิ่น (resin) , สารช่วยกระจายตัว (dispersants) สารเพิ่มความข้น (thickeners) , สารลดฟอง (defoamers),สารกันการเกาะรวมตัวกัน (coalescing agents) สารควบคุมการไหล (rheology modifiers) และ สารกันเชื้อ (biocides) และอื่นๆ