อุตสาหกรรมตกแต่งสุดท้าย

Mahachem เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับใช้ในงานปูพื้นอุตสาหกรรม, ระบบอาคารอุตสาหกรรม (IBS, Industrial Building System), และงานก่อสร้างถนน รวมถึง ผลิตภัณฑ์ เทอร์โมพลาสติกอะคริลิก (Thermoplastic acrylic resin), มวลรวมน้ำหนักเบา (light=weight aggregates), ตัวสร้างพันธะ (bonding agents), แอสฟัลต์ (asphalt), emulsifiers และอื่น ๆ