อุตสาหกรรมก่อสร้าง

Mahachem มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทสำหรับใช้ในงานปูนผสมเสร็จ (admixtures), ปูนผสมแห้ง (dry motor), กาวก่อสร้าง (construction adhesive),  งานพื้นอีพ๊อกซี่ / พียู( Epoxy/PU flooring) และอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ของเรายังคลอบคลุมไปถึงสารลดน้ำ (water reducer), ตัวหน่วง (retarder), ตัวเร่งปฏิกิริยา (accelerators), เม็ดฟองอากาศสำหรับคอนกรีต (air entrainers), สารกำจัดฟอง (defoamers), สารช่วยกระจายตัว (dispersants), สารเพิ่มการยึดเกาะ(binders), สารเติมเต็ม (fillers), สารเร่งแข็งตัว( hardener)และอื่น ๆ