อุตสาหกรรมกาว (adhesive)

Mahachem จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับใช้ทั้ง ในระบบฐานน้ำมัน และฐานน้ำ อาทิเช่นงานไม้ ซองบุหรี่ และกาวอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย วีเออี อิมัลชั่น (VAE Emulsion), ยางสังเคราะห์ (synthetic Rubber), สารทำให้ยางเหนียวติดกัน (Tackifiers), ไข (waxes) และอื่น ๆ