กลุ่มอาหาร

มาฮาเคม เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายส่วนผสมและสารปรุงแต่งอาหารที่มีคุณภาพหลากหลายครอบคลุมการใช้งานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร ประสบการณ์อันยาวนานของธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำตามทีต้องการ