กลุ่มการเกษตร

มาฮาเคม ส่งเสริมสารเติมแต่งต่าง ๆ ให้กับผู้ผลิตปุ๋ย เช่นสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน สารช่วยในทำเป็นเกล็ด และสารให้สี นอกจากนี้เรายังให้บริการสูตรทางเคมีเกษตรโดยนำเสนอสารลดแรงตึงผิว สารอิมัลซิไฟเออร์, สารเติม, สารลดฟอง, ตัวทำละลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ