เครื่องมือห้องปฏิบัติการ

มาฮาเคม มีอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการวิเคราะห์ของคุณ

เราสามารถนำเสนออุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้การอ่านเชิงปริมาณและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น:

 

อุปกรณ์กึ่งฟังก์ชั่น, เครื่องทดสอบคิวแล็ป วัดการผุกร่อน (ตัวเครื่องจะรายงานผลจากตัวอย่างที่ทดสอบแล้ว เช่นหลังจากผ่านไป 1000 ชั่วโมงตัวอย่างจะผุกร่อน) แต่คุณจะไม่มีข้อมูลว่าระดับของการผุกร่อนคืออะไร (เชิงปริมาณ) เราต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการอ่านเพิ่มเติม เพื่อทราบเปอร์เซ็นต์การผุกร่อน

 

อุปกรณ์ไม่เป็นฟังก์ชั่น, อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เช่นเครื่องชั่ง, ถ้วยซาน (Zanh), เครื่องแยกจ่าย, อื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มนี้