อุตสาหกรรมพลาสติก

ผลิตภัณท์ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ของ Mahachem สำหรับงาน ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือนและผู้บริโภคเป็นต้น เราให้บริการสารเคมีพิเศษต่าง ๆ เช่น สีดำชนิดพืเศษ สารให้สี, สารทนไฟ, โนคาร์บอนนาโนผนังเดี่ยว (Single wall Carbon nanotubes), สารกันรังสี ยูวี (UV Stabilizers), สารป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-static agent), สารให้ความใสพลาสติก (Nucleating agent) และอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน