การทดสอบและการกำหนดสูตร

เราสามารถให้บริการทดสอบและกำหนดสูตร เช่นการทดสอบสูตรก่อนการผลิต, การวางแผนสูตร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการของเรา ณ ปัจจุบันเราสามารถให้บริการดังกล่าวได้ในงานจำพวกต่อไปนี้: การเคลือบผิว, การก่อสร้าง, เวชสำอางค์