ห้องปฏิบัติการประยุกต์

มาฮาเคม ได้รับการผลักดันให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าอยู่เสมอ

เราได้ขยายการแก้ปัญหาของเราเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการดำเนินงาน  3 ห้องปฏิบัติการประยุกต์ที่แตกต่างกันใน 3 สถานที่

เราสามารถให้บริการดังต่อไปนี้ผ่านห้องปฏิบัติการประยุกต์ของเรา: การปรับสูตรให้เหมาะสม, การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค, การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, การศึกษาเปรียบเทียบ

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการประยุกต์ที่เราเป็นเจ้าของมีดังต่อไปนี้:

LAB เคลือบผิว

Coating Lab thumbnail MahaChem

LAB ก่อสร้าง

ห้องปฏิบัติการดูแลส่วนบุคคล

personal care lab thumbnail mahachem