พันธกิจและวิสัยทัศน์

หน้าที่

เคมีภัณฑ์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์

ธุรกิจของเราคือการจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพื่อเติมเต็มชีวิต ให้กับอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ เราเชื่อว่าสารเคมีเป็นพื้นฐานสำคัญในชีวิตของเรา และด้วยคุณค่าของแบรนด์สิ่งเหล่านี้มีจุดประสงค์ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น มีสุขภาพดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นสามารถทำได้

วิสัยทัศน์

ร่วมเป็นพันธมิตรสำหรับเคมีภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้

องการ เราคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของเรา ลูกค้า รวมทั้งพนักงานทุกคน เราคำนึงถึงท่านในฐานะหุ้นส่วนของเรา และเราต้องการสร้างแบรนด์ของเราให้เป็นที่ต้องการของลูกค้ามากกว่าแบรนด์อื่น ๆ

เราไม่ได้มองว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเพียงแค่ “ สารเคมี” แต่เป็น “ ทางออกที่นำมาซึ่งคุณค่าและการแก้ไขปัญหา”  ของพันธมิตรเราได้ ค่านิยมในองค์กรของ

กลยุทธ์องค์กร

เป็นผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์พิเศษชั้นนำในอาเซียนโดย:

สำรวม
บน
ความต้องการของลูกค้า

การส่งมอบ
มูลค่า
โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม

การใช้ประโยชน์จาก
บน
เทคโนโลยีดิจิตอล

ค่านิยม & สัญญา

ค่านิยม

MahaChem สรุปออกมาได้เป็น “TRIP” : การรวมใจกันเป็นหมู่คณะ(Team Spirit), ความเคารพซึ่งกันและกัน(Respectfulness), ความมีสามัญสำนักกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Integrity) และ กระตือรือร้น(Proactive) สิ่งเหล่านี้คือวิธีการสื่อสารกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองค์ของเรา ในระหว่างกระบวนการส่งมอบคุณค่า

สปิริตของทีม

เรารวมเอาจุดแข็งของเราไว้ด้วยกันอย่างมีความสุขเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และไปไกลกว่าหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มากขึ้น

ความยำเกรง

เราเคารพทุกการมีส่วนร่วม – ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ และยอมรับความแตกต่างของกันและกัน

ความสมบูรณ์

เราจะยึดมั่นในมาตรฐานระดับสูงตลอดเวลา – จริยธรรม, สิ่งแวดล้อมและสังคม, และรักษาชื่อเสียงของเราในด้านความแข็งแกร่งและความยั่งยืน

เชิงรุก

เราทำการทดลองอย่างกระตือรือร้นกับแนวคิดและนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างหรือเพิ่มมูลค่า และรับผิดชอบในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จ

สัญญา

MahaChem มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัญญา 2 ข้อนี้ให้กับลูกค้าของเรา: สัญญาของแบรนด์ และ สัญญาบริการ

ยี่ห้อ

เราสัญญาว่าจะทำสิ่งที่แตกต่าง และไม่เหมือนใคร โดย:

  1. มีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานและต้องเป็นคนแรกที่นำเสนอสิ่งใหม่ และ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์เข้าสู่ตลาด
  2. เราเชื่อในเรื่องการตั้งใจฟังลูกค้าของเรา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันอย่างสร้างสรรค์
  3. ปฎิรูปตัวเองทุกวันและสร้างสรรค์แนวคิดที่ยิ่งใหญ่ เพื่อความล้ำหน้าและความก้าวหน้า
  4. มอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่าย

บริการ

เราสัญญาว่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์และสร้าง “wow” moment โดย:

  1. ประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณอย่างตรงเวลา
  2. มีความเคารพต่อข้อมูลส่วนตัวและความลับของคุณ
  3. ใช้นวัตกรรมในการเสนอทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณ
  4. ตอบสนองความต้องการและข้อเสนอแนะของคุณทันที
  5. หน่วยธุรกิจ