การบริหารงาน

การบริหารงาน MahaChem เรามีผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่นของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมผู้นำของ MahaChem คือ คุณ

Chew Chin Seong

ชิว ซิน ซอง เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานขายกับ MahaChem ในปี พ.ศ.2542 ระยะเวลากว่า 20 ปี ชิว ซิน ซอง ดำรงตำแหน่งต่างๆในด้านการขาย,การตลาด,การค้าและพัฒนาธุรกิจก่อนที่เขาจะกลายเป็นผู้อำนวยการผู้ของ บริษัท ในปี พ.ศ 2562 ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัท มาฮาฯ และประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท มาฮาฯ ในภูมิภาคอาเซียน เขาทุ่มเทเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจหลักของ MahaChem ให้พัฒนาไปสู่อีกระดับในเป้าหมาย 5 ปีของ บริษัทฯ นอกจากนี้เขายังเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของบริษัท มาฮา ฯในการกระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มธุรกิจใหม่ ซิน ซอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย RMIT (อาร์เอ็มไอที)

Nick Tan

นิค แทน ทำงานกับ บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์ของญี่ปุ่นประมาณสองถึงสามปีก่อนที่จะมาร่วมงานกับ MahaChem มาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2539 ในตอนแรกมีเพียงเขาและผู้ช่วยธุรการ เผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเงินของเอเชียในปลายปี พ.ศ. 2540 แต่ นิค เอาชนะปัญหาดังกล่าวได้ด้วยความเป็นผู้นำของเขา และเขาได้ช่วยให้ บริษัท เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มาฮาเคม มาเลเซียและพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อบุกเบิกการขยายอุตสาหกรรมและแอพลิเคชันของกลุ่ม MahaChem นิค แทน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ในสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมงานกับ มาฮา มาเลซีย ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายในปี พ.ศ. 2541 เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดในปี พ.ศ. 2551 และผู้จัดการทั่วไปในปี พ.ศ. 2554

Lai Choo

ไล โช เข้ามาทำงานกับกับ มาฮา พร้อมด้วยประสบการณ์การขายมากมายจากอุตสาหกรรมการเตรียมโลหะ อุตสาหกรรมยางธรรมชาติเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมการเคลือบ ความเชี่ยวชาญของเขาคือการเคลือบแบบพิเศษ ไล โช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จาก มหาวิทยาลัยมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2532 ต่อมาได้รับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจในปี พ.ศ. 2554 จาก มหาวิทยาลัยเปิด วาวาซาน ประเทศมาเลเซีย

MahaChem Thailand Country Manager

Sasi Mongkolsawan

ศศิ มงคลสวรรค์ เข้าร่วม มาฮาเคม ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2546 เธอมีประสบการณ์ 2 ปีใน ตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท พลาสติก และมีประสบการณ์ 7 ปี ในตำแหน่ง พนักงานขายและการตลาด ในธุรกิจเคลือบสีก่อนที่จะมาร่วมงานกับ มาฮาเคม ประเทศไทย เธอใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ผ่านมา เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจการเคลือบ,หมึก,ก่อสร้าง และธุรกิจยึดเกาะ จนเป็นหน่วยธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด ของมาฮาเคม ประเทศไทย ปัจจุบันเธอพยายามอย่างต่อเนื่องในการสำรวจและขยายธุรกิจอื่น ๆ เช่นพลาสติก ยาง ธุรกิจเวชสำอางค์ ด้วยความเชื่อมั่นในความสำคัญของบุคคลและทำงานเป็นทีม เธอจึงนำทีมของเธอ ทำให้ มาฮาเคม ประเทศไทย ดีขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้น ศศิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2537 ต่อมาได้รับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในปี พ.ศ. 2543 จากสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MahaChem Vietnam Country Manager

Nguyen Bao Dung

Miss Dung เข้าร่วม มาฮาเคม เวียดนาม ในฐานะผู้บริหารระดับประเทศในปี พ.ศ. 2547 ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ มาฮาเคม เธอได้สร้างอาชีพใน บริษัทเวชภัณฑ์ยา เป็นเวลา 3 ปีและใน บริษัท จำหน่ายเคมีภัณฑ์เป็นเวลา 2 ปี ด้วยความหลงใหลและความเป็นผู้นำของเธอ เธอได้ผลักดัน มาฮาเคม เวียดนาม ให้เป็นหุ้นส่วนที่ได้รับความนิยมในการแก้ปัญหาสารเคมีในโฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ เอก การค้าต่างประเทศ จาก มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ซิตี้ ในปี พ.ศ. 2542