ระบบดิจิตอล

MahaChem เชื่อมั่นในคุณค่าของระบบดิจิตอลในอุตสาหกรรมเคมี การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยทีมไอทีและทีมดิจิตอลและการวิเคราะห์ เรากำลังเพิ่มประสิทธิภาพคุณค่าที่เราสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าของเรา

โดยทั่วไปเรากำลังลงทุนใน:

แอพลิเคชั่นมือถือ

เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการขายและการสื่อสารภายในและภายนอก

แชทบอท

แชทบอท เพื่อให้บริการลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบฐานข้อมูลภายใน

เพื่อแปลงฐานข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

การตลาดดิจิตอล

เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ดิจิตอลและเชื่อมต่อกับพันธมิตรใหม่

การค้าอิเลคโทรนิค

เพื่อให้บริการลูกค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มออนไลน์
Chem-bay