ทำไมถึงทำงานที่ มาฮา ที่

MahaChem Core Values

มาฮา คุณจะได้สัมผัสกับครอบครัวใหญ่ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหา อ่านเพิ่มเติมเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและค่านิยมของเรา

Meet Our People MahaChem

มาฮาเคม ประกอบด้วยพนักงานจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราทุกคนมีความต่าง แต่เราทำงานและเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งสอดคล้อง

MahaChem Learning Opportunities Offered

กับพันธกิจองค์กรของเรา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มาฮาเคม สนับสนุนให้พนักงานของเราเรียนรู้และพัฒนาทัศนคติที่จะทำให้พวกเขาพัฒนานาไปจุดสูงสุด

โอกาสในการทำงาน

MahaChem Career Opportunities

คุณอยากจะเป็นสมาชิกของบริษัทแห่งนวัตกรรม กับความสามารถที่แตกต่าง และมีจิตวิญญาณของทีมที่แข็งแกร่งหรือไม่? ดูโอกาสงานของเราที่สามารถเพิ่มศักยภาพของคุณได้ที่นี่

mahachem intern

เรารับนักศึกษาฝึกงานเป็นจำนวนมากทุกปีและพวกเขาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากเรา มาร่วมมีประสบการณ์กับเราที่นี่

MahaChem Graduate Talent Development Program

โปรแกรมดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บุคคลที่กำลังมองหาโอกาสในการทำงานช่วงเริ่มต้น เพื่อพัฒนาทักษะทางธุรกิจเชิงพาณิชย์และศักยภาพในการเป็นผู้นำ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

เบื้องหลัง