หน่วยธุรกิจ

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมจากทั่วโลก เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเผชิญกับความท้าทายระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเติบโตและความยั่งยืนของเราตั้งอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่งในด้าน Surface Technologies และเสาหลักสามประการ; Engineering Materials, Living Science and Industrial Solutions.