Tag: extenders

clay kaolin pigment extenders

Cao lanh: Chất trợ màu

Đất sét kaolin hoặc được biết đến như “Đất sét Trung Quốc” là một hợp chất ngậm nước aluminosilicate Al4Si4O10(OH)8  hình thành hơn hàng triệu năm nhờ vào sự phong hóa đá granite.

Read More »
clay kaolin pigment extenders

Kaolin Clay: Pigment Extenders

Kaolin clay or most commonly known as ‘China clay’ is a hydrated aluminosilicate Al4Si4O10(OH)8 formed over million years by weathered granite rocks. Learn more about Kaolin Clay in this article!

Read More »