Sorotan Perusahaan

BLOG

BERITA

ACARA

 • Mỹ phẩm thiên nhiên được định nghĩa như thế nào?

  Các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên chiếm một vị thế trong thị trường mỹ phẩm, tuy nhiên, nó vẫn chưa được xem là một ngành công ngiệp nóng hiện nay. Một sản phẩm được tung ra thị trường với giá trị marketing là “Natural” khi các nhà sản xuất đưa ra bằng chứng rằng có 5% thành phần của nó là thiên nhiên. Điều này có nghĩa là nó không bao gồm toàn bộ công thức cũng như nhãn dán sản phẩm. Do đó, tiêu chuẩn ISO 16128 được thiết lập với mục tiêu hướng dẫn việc định nghĩa và phân loại các thành phần mỹ phẩm mang tính hữu cơ và thiên nhiên

  Februari 20, 2020
 • What Defines a Natural Beauty Product?

  Natural beauty products are high in demand; however, they remain as a grey area of the industry. A product can be marketed as natural when manufacturers provide evidence that 5% of its ingredients are natural. This does not account for the whole formulation and labelling them as “natural” will mislead consumers. ISO16128 provides guidelines on the definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients.

  Februari 19, 2020
 • Fight Coronavirus, Start by Practicing Hand Hygiene

  The coronavirus outbreak is a public health emergency. Medical experts urge people to practice hand hygiene, the best way to reduce the spread of diseases.

  Februari 6, 2020
 • Mỹ phẩm thiên nhiên được định nghĩa như thế nào?

  Các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên chiếm một vị thế trong thị trường mỹ phẩm, tuy nhiên, nó vẫn chưa được xem là một ngành công ngiệp nóng hiện nay. Một sản phẩm được tung ra thị trường với giá trị marketing là “Natural” khi các nhà sản xuất đưa ra bằng chứng rằng có 5% thành phần của nó là thiên nhiên. Điều này có nghĩa là nó không bao gồm toàn bộ công thức cũng như nhãn dán sản phẩm. Do đó, tiêu chuẩn ISO 16128 được thiết lập với mục tiêu hướng dẫn việc định nghĩa và phân loại các thành phần mỹ phẩm mang tính hữu cơ và thiên nhiên

  Februari 20, 2020
 • What Defines a Natural Beauty Product?

  Natural beauty products are high in demand; however, they remain as a grey area of the industry. A product can be marketed as natural when manufacturers provide evidence that 5% of its ingredients are natural. This does not account for the whole formulation and labelling them as “natural” will mislead consumers. ISO16128 provides guidelines on the definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients.

  Februari 19, 2020
 • Fight Coronavirus, Start by Practicing Hand Hygiene

  The coronavirus outbreak is a public health emergency. Medical experts urge people to practice hand hygiene, the best way to reduce the spread of diseases.

  Februari 6, 2020

Apa Yang Dapat Kami Tawarkan kepada Anda

0

Negara dengan
adanya pasar

0

Kantor untuk melayani
mitra kami

0

Gudang untuk mengelola
stok

0

Lab Aplikasi yang
menawarkan jasa tes &
formulasi

Kami Melayani Secara Regional, Dan Kami Bekerja Secara Global